galeri


Wales Young Farmers: Entertainment Feast

image

Dewch i gael eich diddanu gan aelodau’r CFfI o bob cwr o Gymru yn un o uchafbwyntiau calendr CFfI Cymru ac fe fydd yn sioe wych o dalentau’r CFfI.

 

Blwyddyn y Ddrama yw hi eleni, ac mae’r 12 sir wrthi’n brysur yn ymarfer ar gyfer y penwythnos mawr!

 

Yn ogystal â’r cystadlaethau drama sy’n digwydd yn Gymraeg (ar y Sadwrn) a’r Saesneg (ar y Sul), bydd y cystadlaethau Aelod Iau a Hŷn y flwyddyn hefyd yn cael eu cynnal dros y penwythnos.

 

Bydd dwy sesiwn bob dydd gyda’r canlyniadau’n cael eu rhoi gyda’r nos. Bras amserlen y penwythnos:

Sesiwn 1: Sadwrn, 29.02.20 : 11:00 – 16:00

Sesiwn 2: Sadwrn, 29.02.20 : 18:00 - 23:00

Sesiwn 3: Sul, 01.03.20 : 11:00 – 16:00

Sesiwn 4: Sul, 01.03.20 : 18:00 – 23:00

 

Opsiynnau tocynnau:

Fesul sesiwn: £10

Tocyn diwrnod (2 sesiwn): £16

Tocyn penwythnos (4 sesiwn): £30

11:00 - Dydd Sul, 1 Mawrth Tocynnau

18:00 - Dydd Sul, 1 Mawrth Tocynnau