galeri


Newid Byd (Sioe Uwchradd Sbarc)

image

Dewch i gael eich diddanu gan yr actorion ifanc yn perfformio drama sy’n trafod pwnc sy’n agos at eu calonnau – sef effaith niweidiol dyn ar y ddaear. 

Mi fydd aelodau Uwchradd criw Sbarc yn perfformio sgript gan Pauline Williams a ddatblygwyd gyda’r cyfarwyddwyr – diwtoriaid Iwan Fôn a Lowri Cêt. 

Dewch i rannu yn y profiad a dathlu talent ifanc lleol. 

19:30 - Dydd Mawrth, 31 Mawrth Tocynnau