galeri


Codi'r Bar Gweithdy Animeiddio Elly Stringer Animation Workshop

image

Sesiwn llawn hwyl o wneud a lluniadu marciau creadigol i greu animeiddiadau “stop-motion” byr gyda Elly Strigner.

 

Dyma sesiwn blasu ar gyfer pobl ifanc (oed 14-18) sydd yn awyddus ymuno â prosiectau Porffolio a Codi’r Bar. Dyma brosiectau sydd yn bartneriaeth rhwng Galeri ac Oriel Môn ar gyfer pobl ifanc Gwynedd a Môn.

 

Portffolio: Prosiect ar gyfer disgyblion sydd yn astudio tuag at TGAU celf (oed 14-16)

Codi’r Bar: Prosiect ar gyfer unigolion sydd yn astudio celf lefel uwch (oed 16-18)

 

Bydd cyfres o weithdai rhwng Ebrill 15-17 (11:00-16:00) sydd yn rhoi cyfle i bobl ifanc gael gweithio gyda artistiaid profiadol ac amrywiol. Cynhelir y sesiynau yn Galeri (Portffolio) ac Oriel Môn (Codi’r Bar).

I gofrestru: Rebecca Hardy-Griffithrebecca.hardy-griffith@galericaernarfon.com(erbyn 01.03.20)

Cost: £30

14:00 - Dydd Mercher, 19 Chwefror Tocynnau