galeri


Unlimited Connects: 'Taking the lid off Programming'

image

Mae Unlimited wedi bod yn gweithio gyfa lleoliadau a sefydliadau partner ledled Cymru i gynllunio cyfres o ddigwyddiadau sy’n tynnu artistiaid, lleoliadau, sefydliadau a’r cyhoedd at ei gilydd i drafod celfyddydau a arweinir gan bobl anabl, mynediad, clywed gan artistiaid a gomisiynwyd gan Unlimited, gweld gwaith gan artistiaid anabl, a chwrdd â chysylltiadau newydd.

               

Yn Galeri, rydym yn cynnal diwrnod i ystyried sut mae gwaith artistiaid anabl yn cymryd ei le o fewn rhaglennu a churadu a wneir gan y lleoliadau; cyfunir hyn â mewnosodiad a sgwrs gan Kristina Veasey, artist a gomisiynwyd gan Unlimited.

 

Bydd ein diwrnod ni yn canolbwyntio ar drafod ble mae gwaith artistiaid anabl yn perthyn o fewn rhaglennu a marchnata, a rhai o’r cwestiynau y bydd y panel yn ei drafod fydd a ddylid labelu gwaith fel celfyddydau anabledd? Sut mae adrannau marchnata yn ‘delio’ â’r pwnc?

 

Bydd y dydd yn cynnwys sesiwn ‘pitsio’ gan artistiaid, cinio rhwydweithio, sesiwn banel a chwestiynau, perfformiad ac arddangosfa.

10:30 - Dydd Mawrth, 11 Chwefror Tocynnau