galeri


Seven Brides for Seven Brothers (U): Dementia Gyfeillgar/Friendly

image

Dangosiad hamddenol – yn addas ar gyfer unigolion sydd yn byw hefo dementia a’u teuluoedd.

 

Cyfle i fwynhau ffilm o’r archif mewn awyrgylch anffurfiol. Bydd lefel y sain fymryn yn is na’r arfer a bydd ychydig o olau ymlaen yn y sinema drwy gydol y ffilm.

 

Mae Adam yn chwilio am wraig, a’n ffendio un yn Milly. Mae Milly yn hapus, nes iddi ddarganfod fod Adam yn un o saith o frodyr sydd eisiau Milly wneud popeth iddyn nhw. Mae Milly yn penderfynu dysgu’r brodyr sut i llnau a fihafio, er mwyn i nhw gael cwrdd rhywun. Mae’r brodyr yn cwrdd merched, ond mae yna broblem – mae gan y merched gariadon yn barod.

 

Mi fydd y ffilm yn dechrau’n brydlon ar amser. Bydd y drysau yn agor 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. 

11:00 - Dydd Mercher, 27 Mai Tocynnau


Trêl