galeri


Grease (PG): Dementia Gyfeillgar/Friendly

image

Dangosiad hamddenol – yn addas ar gyfer unigolion sydd yn byw hefo dementia a’u teuluoedd.

 

Cyfle i fwynhau ffilm o’r archif mewn awyrgylch anffurfiol. Bydd lefel y sain fymryn yn is na’r arfer a bydd ychydig o olau ymlaen yn y sinema drwy gydol y ffilm.

 

Ar ôl cyfarfod eu gilydd un Haf, mae Sandy a Danny yn disgyn mewn cariad. Ar ddiwedd y haf mae’r ddau yn deall na wnawn nhw gwrdd ei gilydd eto. Ond, ar ddiwrnod cyntaf nol yn ysgol, mae’r ddau yn cael sioc wrth sylweddoli fod Sandy wedi symud, a’n mynd i’r un ysgol a Danny rwan. Fedrith y ddau aros mewn cariad yn yr ysgol tra fod Sandy’n ferch dda a Danny’n ceisio edrych yn cŵl o flaen ei ffrindiau?

 

Dewch i hel atgofion, i fwynhau’r ffilm ac i gymdeithasu.

 

Mi fydd y ffilm yn dechrau’n brydlon ar amser. Bydd y drysau yn agor 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. 

11:00 - Dydd Mercher, 26 Chwefror Tocynnau


Trêl