galeri


Singin' in the Rain (U): Dementia Gyfeillgar/Friendly

image

Dangosiad hamddenol – yn addas ar gyfer unigolion sydd yn byw hefo dementia a’u teuluoedd.

 

Cyfle i fwynhau ffilm o’r archif mewn awyrgylch anffurfiol. Bydd lefel y sain fymryn yn is na’r arfer a bydd ychydig o olau ymlaen yn y sinema drwy gydol y ffilm.

 

Mae’r ffilm yn dilyn dau actor o Hollywood – Lina Lamont a Don Lockwood. Mae’r ddau yn sêr yn myd y ffilmiau tawel. Yna, daw ffilmiau efo sŵn yn boblogaidd, a mae pawb yn ceisio dal fyny – er fod neb yn siwr iawn sut i weithio’r technoleg! Daw problem arall efo llais Lina sydd ddim yn ffit i bobl wrando arno. Rhaid i bawb weithio efo’i gilydd i greu ffilm sydd yn edrych a swnio’n dda.

 

Dewch i hel atgofion, i fwynhau’r ffilm ac i gymdeithasu.

 

Mi fydd y ffilm yn dechrau’n brydlon ar amser. Bydd y drysau yn agor 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. 

11:00 - Dydd Mercher, 29 Ionawr Tocynnau


Trêl