galeri


The Wizard of Oz (U): Dementia Gyfeillgar/Friendly

image

Dangosiad hamddenol – yn addas ar gyfer unigolion sydd yn byw hefo dementia a’u teuluoedd.

 

Cyfle i fwynhau’r clasur The Wizard of Oz (1939) mewn awyrgylch anffurfiol. Bydd lefel y sain fymryn yn is na’r arfer a bydd ychydig o olau ymlaen yn y theatr drwy gydol y ffilm.

 

Dewch i hel atgofion, i fwynhau’r ffilm ac i gymdeithasu.

 

Mi fydd y ffilm yn dechrau’n brydlon ar amser. Bydd y drysau yn agor 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. 

Bydd pris tocynnau yn codi £1.50 yr un ar ddiwrnod y dangosiad. Mae pris tocynnau yn cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn.

11:00 - Dydd Mercher, 18 Rhagfyr Tocynnau


Trêl