galeri


Clwb Celf

image

Byddwn ein cydlynydd celf a chrefft, Rebecca Hardy-Griffith yn arwain Clwb Celf i blant 5-11 oed .

 

Yn ystod y sesiwn, bydd y plant yn creu adar trofannol 3D.

 

Cynhelir y gweithdy yn ddwy-ieithog.

 

Gyda diolch i: Gwyn & Mary Owen

10:30 - Dydd Mawrth, 14 Ebrill Tocynnau