galeri


Microwave

image

Mae Microwave, yn ddrama newydd gan Elinor Cook (Killing Eve, Cyfres 3) sy’n edrych yn dreiddgar ar bryder a doniolwch lletchwith y pwysau academaidd a rhywiol ar fenywod yn eu harddegau wrth iddynt geisio ffurfio eu hunaniaeth eu hunain.

 

Drama yw hon am y cyfeillgarwch rhwng Kelly, merch 15 oed, sydd wedi cael A ym mhob pwnc, sy’n gariad i’r bachgen mwyaf deniadol yn yr ysgol, yn gapten y tîm lacrosse ac sy’n serennu mewn nifer o wahanol weithgareddau allgwricwlaidd, a Carly – sy’n ddigartref ac yn ennill arian trwy weithio fel putain.

 

Mae Microwave yn edrych ar ‘sut mae eraill yn byw’ mewn ffordd rymus sy’n ysgogi’r meddwl, gan wneud hynny trwy lygaid cyfeillgarwch dwy ferch yn eu harddegau, gan agor trafodaeth ehangach ynglyˆn â sut yr ydym yn addysgu a chefnogi merched yn eu harddegau yn yr 21ain ganrif.

 

Canllaw oed: 15+

19:30 - Dydd Iau, 26 Mawrth Tocynnau