galeri


Professor Bad Trip

image

MAE’N RHAID I BOB OEDOLYN [18+] GYFLWYNO PAS COVID O 15.11.21 YMLAEN AR GYFER MYNYCHU DIGWYDDIAD MEWN THEATR/SINEMA YN GYFREITHLON. I LAWRLWYTHO PAS > https://llyw.cymru/cael-eich-pas-covid-y-gig


Yn sgil adolygiadau da y beirniaid a llwyddiant rhaglen 10x10 Hydref 2019, maeUproaryn dychwelyd gyda rhaglen newydd o gyfansoddiadau electroacwstig newydd (noder mai dyddiad newydd yn sgil gohirio nol ym mis Mawrth 2020 yw hwn).

 

Bydd tri chyfansoddiad newydd ynghyd â thri o weithiau rhyngwladol enwog gan gyfansoddwyr electroacwstig arloesol. Mae pob un ohonynt yn defnyddio electroneg i arloesi gyda sain offerynnau traddodiadol i greu profiadau sonig newydd.

 

Cerddorion arbenigol Uproar fydd yn perfformio’r gerddoriaeth newydd. Bydd yn noson o weithiau arbennig i unrhyw un sydd â diddordeb mewn arloesi a gwthio’r ffiniau gyda cherddoriaeth glasurol a sain electronig.

 

Mae’r rhaglen newydd hon wedi comisiynu tri o weithiau newydd 8-munud ar gyfer ensemble mawr ac electroneg fyw gan dri o gyfansoddwyr o Gymru, Sarah Lianne Lewis, Bethan Morgan Williams ac Andrew Lewis. Bydd y gweithiau hyn yn cael eu chwarae ynghyd â gweithiau gan dri o arloeswyr electroacwstig rhyngwladol sy’n rhan o’r ‘Mudiad Sbectrol’ ym Mharis, Tristan Murail, Fausto Romitelli a Kaija Saariaho.

19:30 - Dydd Gwener, 20 Mai Tocynnau