galeri


Cyngerdd Elusennol yr Uchel Siryf a'i Chyfeillion

image

Ymunwch â Susan Jones Uchel Siryf Gwynedd a’i chyfeillion cerddorol mewn noson i godi arian at elusennau sy’n agos at ei chalon – Trechu Trosedd Gwynedd, elusen sy’n gweithio’n galed i atal pobol ifanc rhag dewis llwybr o droseddu ac RABI, elusen sy’n rhoi cymorth i deuluoedd amaethyddol sydd

mewn trafferthion.

 

Bydd rhaglen o gerddoriaeth amrywiol i chi fwynhau gan Gorau YsgolGlanaethwy, Lowri Ann Richards (Cabaret), Gwyn Owen (Trwmped) a Trio Canig. Addewid o noson wirioneddol gofiadwy.

19:00 - Dydd Sul, 15 Mawrth Tocynnau