galeri


Anne Frank: Parallel Stories [12A]

image

Mae'r datganiad emosiynol hwn wedi ei blethu â straeon 5 o oroeswyr yr Holocost (Arianna Szörenyi, Sarah Lichtsztejn-Montard, Helga Weiss a'i chwiorydd Andra a Tatiana Bucci) a rannodd yr un dynged ag Anne o alltudio, dioddefaint ac y gwrthodwyd eu plentyndod a'u glasoed iddynt, ond yn ffodus. gallu mynd ymlaen a byw'r bywyd a wrthodwyd i Anne.

Yn ogystal â mewnwelediad gan haneswyr a darlithwyr, bydd Martina, un o’r miloedd o bobl ifanc yn eu harddegau sy’n teimlo’n agos at Anne, yn tywys y gynulleidfa drwy rai o’r llefydd allweddol ym mywyd byr Anne, yn ogystal â rhai’r goroeswyr. Mae hi eisiau gwybod am stori'r llances Iddewig a ddaeth yn symbol o drasiedi fwyaf yr 20fed Ganrif. Dyma rhaglen ddogfen atgofus sy’n dod â stori drasig, ond anhygoel, Anne yn fyw ac yn archwilio pam fod y stori hon wedi dod yn gyfnodolyn mor hanesyddol sydd yn dal mor berthnasol  heddiw.

19:00 - Dydd Llun, 27 Ionawr Tocynnau

19:00 - Dydd Mawrth, 18 Chwefror Tocynnau


Trêl