galeri


Tapestri: Sera a Lowri Evans

image

 

I gloi penwythnos o gerddoriaeth gyda dylwanwad America yn gryf arni, rydym yn falch iawn i fedru croesawu dwy gantores arbennig sy’n cydweithio i gyfansoddi gyda’i gilydd ers ychydig fisoedd.

 

Mae Sera, o Gaernarfon yn un o artstiaid cynllun Gorwelion a Lowri Evans, o Drefdraeth Sir Benfro yn ysgrifennu ac yn perfformio ei chaneuon gyda’I phartner Lee Mason. Gyda’i gilydd mae’n nhw am gyflwyno set o ganeuon gyda blas Americana.

 

Yn eu cefnogi bydd Hazel & Grey a Matthew Frederick o’r band Climbing Trees.

 

**PRYNWCH DOCYNNAU I BOB UN O'R 3 CYNGERDD AMERICANA  AC ARBEDWCH £2 Y CYNGERDD (CYFANSWM O £6)** 

19:30 - Dydd Sul, 9 Chwefror Tocynnau