galeri


RSC: Pericles (12A)

image

Yr hanes teimladwy a gobeithiol gan Shakespeare am golled a chymodi mewn byd cyfarwydd o siwrneiau ansicr.

 

Caiff Pericles ei orfodi i ffoi o’i wlad enedigol gan ddod yn ffoadur ar drugaredd y môr a dieithriaid. A chalon drom ar ôl colli ei deulu a’i gartref, mae’n teithio ar long gan obeithio y bydd gwyrth yn digwydd. Lleolir y ddrama mewn byd cyfarwydd o siwrneiau ansicr gyda chyfeillion bradwrus, dyma hanes teimladwy a gobeithiol gan Shakespeare am golled a chymodi.

 

Mae’r Cyfarwyddwr Blanche McIntyre yn dychwelyd i’r RSC ar ôl y ddau gynhyrchiad arbennig Titus Andronicus (2017) a The Two Noble Kinsmen (2016).

 

19:00 - Dydd Mercher, 23 Medi Tocynnau