galeri


Alvin Youngblood Hart's Muscle Theory

image

MAE’N RHAID I BOB OEDOLYN [18+] GYFLWYNO PAS COVID O 15.11.21 YMLAEN AR GYFER MYNYCHU DIGWYDDIAD MEWN THEATR/SINEMA YN GYFREITHLON. I LAWRLWYTHO PAS >https://llyw.cymru/cael-eich-pas-covid-y-gig


Rydym yn falch iawn i groesawu Alvin Youngblood Hart, y canwr y blŵs o America i Galeri.

Yn chwarae’r gitâr ers 1977, mae Alvin wedi enill nifer o wobrau, gan gynnwys Grammy. Yn ogystal a pherfformio, mae o wedi ymddangos ar y teledu, ac ar ffilmiau fel ‘Great Debaters’ efo Denzel Washington. Yn ymuno hefo Alvin ar gyfer y perfformiad roc a blŵs yma fydd AYH ar y gitâr a llais, Silvano Bassi ar y drums a Fabio Drusin ar y gitâr fâs.

Yn agor y noson fydd y ddeuawd roc/blŵs o Lanrug  - Alffa. Yn 2019, cyhoeddodd Spotify mai Alffa oedd yr act Cymraeg i gael ei ffrydio fwyaf ar y platform erioed.

19:30 - Dydd Sadwrn, 16 Ebrill Tocynnau


Trêl