galeri


Cyngerdd Santes Dwynwen

image

Yng nghwmni:

Rhys Meirion (canwr preswyl Galeri)

Llŷr Williams (pianydd preswyl Galeri)

a Lleuwen

 

Ymunwch a chanwr a phianydd preswyl Galeri a’u gwestai arbennig y gantores Lleuwen, mewn noson o gerddoriaeth gariadus ar ddiwrnod Santes Dwynwen.

 

Gallwn addo rhaglen o gerddoriaeth ramantus, emynau, caneuon gwerin, deuawdau clasurol, a mwy mewn noson llawn cariad. Mae cariad yn un o’n hemosiynau mwyaf pwerus ac mewn byd lle gwelwn drychinebau ac atgasedd

o’n cwmpas, mae hi mor bwysig i ni gofleidio a dathlu pob math o gariad bob cyfle a gawn.

19:30 - Dydd Sadwrn, 25 Ionawr Tocynnau