galeri


Tylwyth

image

Tylwyth gan Daf James

 

Mae Aneurin wedi bod yn dianc rhag ei orffennol, ond – mewn tro annisgwyl, diolch i Grindr – mae e wedi syrthio mewn cariad. Pan mae Dan ac yntau’n penderfynu mabwysiadu plentyn, mae'r ddau ohonynt ar ben eu digon. Ond wrth addasu i fywyd fel tad, a throi cefn ar orffennol gwyllt, mae ofnau duaf Aneurin yn dychwelyd.

 

Ddeng mlynedd ers y ddrama glodwiw ac arloesol Llwyth, mae Aneurin, Rhys, Gareth a Dada yn ôl mewn drama newydd, dyner a direidus gan Daf James. Gan daflu golwg grafog ar gariad, teulu a chyfeillgarwch, mae Tylwyth yn cynnig sylwebaeth feiddgar a phryfoclyd ar y Gymru gyfoes.

 

Canllaw Oed: 16+ (yn cynnwys iaith gref, golygfeydd o natur rywiol a themau aeddfed)

 

Tocynnau cynnar (capasiti cyfyngedig) ar gael am £12 y tocyn. £16 / £14 wedi hynny.

 

Cynhyrchiad Theatr Genedlaethol Cymru a Theatr y Sherman.

 

19:30 - Dydd Mawrth, 17 Mawrth Tocynnau

19:30 - Dydd Mercher, 18 Mawrth Tocynnau