galeri


Frozen II (U): Dangosiad Hamddenol | Relaxed Screening

image

Dangosiad hamddenol sydd yn addas i blant/oedolion ag awtistiaeth (bydd ychydig o olau ymlaen yn ystod y dangosiad a lefel sain yn is nag arfer).

 

Dilyniant hir-ddisgwyliedig o’r ffilm Frozen nol yn 2013…a bydd tocynnau yn mynd ar werth am 9 YB ar Dachwedd 7fed.

 

Mae Elsa, Brenhines yr Eira a'i chwaer Anna yn dychwelyd i'r sgrîn fawr ac yn cychwyn ar antur ymhell i ffwrdd o deyrnas Arendelle. Bydd eu ffrindiau, Kristoff, Olaf, a Sven yn ymuno â nhw!

 

Chris Buck, Jennifer Lee | UDA | 2019 | 104m (tbc)

 

Mi fydd y ffilm yn dechrau’n brydlon ar amser. Bydd y drysau yn agor 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. 

Bydd pris tocynnau yn codi £1.50 yr un ar ddiwrnod y dangosiad. Mae pris tocynnau yn cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn.

17:30 - Dydd Sul, 24 Tachwedd Tocynnau

17:15 - Dydd Sul, 1 Rhagfyr Tocynnau


Trêl