galeri


Last Christmas (12A): Dangosiad Rhiant a Babi | Parent and Baby Screening

image

Dangosiad rhiant a babi (llai na 12 mis oed) - lle bydd ychydig o olau ymlaen yn y sgrin a bydd lefel y sain fymryn yn is na'r arfer. Peidiwch poeni am wneud swn – dewch i fwynhau’r ffilm ac i gymdeithasu.

 

Ffilm gomedi ramantuswedi ei leoli yn Llundain a thrac sain gan George Michael yn genflen i’r cyfan…

Dyma stori Kate, merch sydd wedi bod yn anlwcus dro ar ôl tro – sydd yn derbyn swydd mewn siop yn ystod y gwyliau ac yn cyfarfod â Tom ac mae ei bywyd yn newid…

 

Paul Feig | DU, UDA | 2019 | 103m

 

Mi fydd y ffilm yn dechrau’n brydlon ar amser. Bydd y drysau yn agor 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. 

 

 

11:00 - Dydd Gwener, 15 Tachwedd Tocynnau


Trêl