galeri


Abominable (U)

image

Pan mae Yi, sydd yn ei harddegau, yn dod ar draws Yeti ifanc ar do ei bloc o fflatiau mewn dinas fodern yn Tsieina, mae hi a’i ffrindiau drygionus, Jin a Peng, yn ei enwi’n ‘Everest’ ac yn cychwyn ar gwest epig i aduno’r creadur hudol a’i deulu yn y man uchaf ar y Ddaear.

 

Ond bydd yn rhaid i’r ffrindiau aros un cam o flaen eraill sy’n benderfynol o ddal Yeti, a helpu Everest gyrraedd adref…

 

Jill Culton, Todd Wilderman | Tseina, UDA | 2019 | 97m

 

Mi fydd y ffilm yn dechrau’n brydlon ar amser. Bydd y drysau yn agor 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. 

Bydd pris tocynnau yn codi £1.50 yr un ar ddiwrnod y dangosiad. Mae pris tocynnau yn cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn.

10:45 - Dydd Sul, 17 Tachwedd Tocynnau


Trêl