galeri


Doctor Sleep (15)

image

Dilyniant hir-ddisgwyliedig o ‘The Shining’ gan Stephen King.

 

Mae Danny Torrance bellach yn oedolyn ac yn cwrdd â merch ifanc sydd â phwerau tebyg iddo. Ceisia ei hamddiffyn rhag cwlt o’r enw The True Knot sy’n ysglyfaethu ar blant sydd â phwerau i aros yn anfarwol.

 

Mike Flanagan | UDA |  2019 | 152m

 

Mi fydd y ffilm yn dechrau’n brydlon ar amser. Bydd y drysau yn agor 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. 

Bydd pris tocynnau yn codi £1.50 yr un ar ddiwrnod y dangosiad. Mae pris tocynnau yn cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn.

13:45 - Dydd Mercher, 13 Tachwedd Tocynnau

17:00 - Dydd Mercher, 13 Tachwedd Tocynnau

13:45 - Dydd Iau, 14 Tachwedd Tocynnau

17:00 - Dydd Iau, 14 Tachwedd Tocynnau

20:15 - Dydd Iau, 14 Tachwedd Tocynnau


Trêl