galeri


42nd Street [U]: dementia gyfeillgar/friendly

image

Mae'r ddangosiad yn agored i unrhywun ac er mwyn croesawu cwsmeriaid sydd yn byw hefo dementia, bydd lefel y sain fymryn yn is nag arfer a bydd ychydig o oleadau ymlaen drwy gydol y ffilm.

 

Ffilm sydd yn dilyn hynt a helynt cyfarwyddwr wrth iddo roi sioe ymlaen ar Broadway am y tro olaf....

Bydd paned o de yn dilyn y dangosiad (yn gynnwysiedig ym mhris y tocyn).

 

Mi fydd y ffilm yn dechrau'n brydlon ar amser. Bydd y drysau yn agor 20 munud cyn amser dechrau'r ffilm.

Bydd pris tocynnau yn codi £1.50 yr un ar ddiwrnod y dangosiad. Mae pris tocynnau yn cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn.

11:00 - Dydd Mercher, 30 Hydref Tocynnau


Trêl