galeri


Al Lewis: Te yn y Grug

image

Te yn y Grug yw albwm gysyniadol newydd y cerddor a’r canwr adnabyddus Al Lewis. Bydd Al yn dod â‘r caneuon yma i’r llwyfan Gwanwyn 2020.

 

Wedi rhannu mewn 2 rhan: Bydd Al yn ystod y rhan gyntaf yn ymweld â'i ôl-gatalog drwy berfformio set acwstig unigol unigryw. Yn yr ail ran bydd cerddorion eraill a Chôr Dre yn ymuno ag Al i berfformio'r albwm Te yn y Grug yn ei chyfanrwydd.

 

Cafodd caneuon ‘Te yn y Grug’ eu perfformio gyntaf fel rhan o sioe agoriadol hynod lwyddiannus Eisteddfod Genedlaethol Llanrwst 2019. Gwerthwyd pob tocyn i’r sioe o fewn ychydig oriau-  y sioe a werthodd fwyaf cyflym yn hanes yr Eisteddfod. Ysbrydolwyd y geiriau  (â ysgrifennwyd gan Karen Owen a Cefin Roberts) gan y gyfrol o straeon (o’r un enw) gan yr awdures enwog Dr Kate Roberts- oedd yn dathlu 60 mlynedd ers ei chyhoeddiad cyntaf yn 1959. Mae’r stori yn dilyn bywydau tair merch - Begw, Wini a Mair - â’u magwraeth yng Ngogledd Cymru ar droad yr 20fed ganrif. Mae’n stori gyfarwydd am golled, tlodi, crefydd, cymuned a pherthyn.

 

Cafodd yr albwm ei recordio dros gyfnod o 5 diwrnod yn stiwdio Sain yn mis Awst 2019 gyda cerddorion gwadd yn perfformio/recordio gyda Al - bydd rhai o’r cerddorion yn ymuno ag Al ar y daith.

 

Cefnogaeth ar y noson gan Beth Celyn.

19:30 - Dydd Iau, 27 Chwefror Tocynnau