galeri


Clwlb Celf 'Dolig

image

Sesiwn celf i blant 5-11 oed dan arweiniad Cydlynydd Celf a Chrefft Galeri – Rebecca Hardy-Griffith. Yn ystod y sesiwn, bydd y plant yn creu creu torch papur i ychwanegu at addurniadau Nadoligaidd y tŷ.

 

Gyda diolch i Gwyn a Mary Owen am gefnogi.

10:30 - Dydd Sadwrn, 7 Rhagfyr Tocynnau