galeri


Gweithdy Dawns: Oed/Ages 18+

image

Gyda Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn perfformio cynhyrchiad ROOTS yma ddiwedd y mis (26.11.19) – dyma ddiwrnod o weithdai fydd yn dysgu elfennau o’r cynhyrchiad ac yn rhoi blas ar yr hyn sydd i’w ddisgwyl.

 

Dyma weithdy arbennig ar gyfer oed 18+.

 

Bydd mynychwyr y gweithdai yn derbyn gostyngiad o £3 ar docynnau ROOTS.

 

Noder bod cyfyngiad capasiti ac awgrymwn eich bod yn archebu lle/tocynnau ymlaen llaw.

 

14:40 - Dydd Sul, 17 Tachwedd Tocynnau