galeri


Dathlu Penblwydd 20 CGWM Celebrations

image

Mae hi’n 20 mlynedd ers i’r Ganolfan Gerdd ago rei drysau yng Nghaernarfon.

 

Fel rhan o’r dathliadau – bydd gweithgareddau amrywiol yn ystod y dydd (ceir manylion ar cgwm.org.uk).

 

I gloi’r diwrnod, cynhelir gwledd o gerddoriaeth yng nghwmni tiwtoriaid, cyn-ddisgyblion a disgyblion presennol y ganolfan. Yn perfformio:

 

Mary Lloyd-Davies(Soprano)

Elinor Bennett(Telyn)

Glain Dafydd(Telyn)

Glian Llwyd(Piano)

Rhiannon Mathias(Ffliwt)

Casi Wyn(Llais)

Ynyr Pritchard(Viola)

Gwydion Rhys(Cello)

Tesni Jones & Lisa Dafydd(Soprano)

19:30 - Dydd Sadwrn, 7 Medi Tocynnau