galeri


Te P'nawn yr Abaty | Abbey Afternoon Tea

image

Dewch i fwynhau te pnawn traddodiadol cyn dangosiad 17:15 o'r filmDownton Abbeyar ddydd Sadwrn, Medi 14eg.  Gweinir y te yn Stiwdio 1 rhwng 15:30 a 16:45.  

 

Llefydd cyfyngedig, felly archebwch yn fuan rhag cael eich siomi.

 

Brechdanau, cacen sbwng, sgon a phaned: £7.95

 

Brechdanau, cacen sbwng, sgon, paned a Prosecco: £9.95

15:30 - Dydd Sadwrn, 14 Medi Tocynnau