galeri


Carolau Cabarela

image

Chi ‘di clywed am ‘Carolau Llangollen’, chi ‘di clywed am ‘Carolau Llandudno’, ond ydych chi’n barod am Carolau Cabarela?

 

Dewch i gyd-ganu, i gyd-chwerthin a chyd-synnu ar broblemau bywyd y Bugeiliaid Budur: Y Divas a’r Diceds.

 

Ymunwch yn Hwyl yr Wyl gyda Herod ei hun: Hywel Pitts

 

A’r cyfan i gyflwyniadau nefolaidd ein angylion o uffern: Sorela. (Pam cael un Gabriel pan allwch chi gael tair?!)

 

Chi meddwl fod y sach yn ddigon llawn?!

Os y’ch chi wedi bod yn blant bach drwg drwy’r flwyddyn falle daflwn ni ambell gracyr ‘dolig yn eich cyfeiriad chi ‘fyd!

 

Noson Gymraeg sy’n anaddas i blant a phobl cul. Canllaw oed: 16+

19:30 - Dydd Llun, 16 Rhagfyr Tocynnau

19:30 - Dydd Sadwrn, 21 Rhagfyr Tocynnau