galeri


Disgo Swigod / Bubble Rave

image

‘Rêf’ swigod i deuluoedd a phlant – gyda cherddoriaeth gan DJ Gareth Potter a llond theatr o swigod gan Dr Zigs.

 

£5 am riant a plentyn (+£2 am bob plentyn ychwanegol)

 

Bydd y disgo ymlaen am 2 awr – gellir ymuno (os oes tocynnau ar gael) unrhyw amser o 11:00 – 13:00.

11:00 - Dydd Sadwrn, 14 Medi Tocynnau