galeri


The Invisible Woman

image

Rhai blynyddoedd yn ôl, sylweddolodd Mari'i bod hi wedi diflannu. Mae hi wedi penderfynu - yn ddi-droi'n-ôl - i droi'r dŵr dychrynllyd hwn i'w melin ei hun.

Bydd yn barod am ddial, am fandiau lastig a lipstic sgarlad wrth i Mari geisio gwaredu camweddau'i chymuned.

 

Ond mae rhagor i'w chrwsâd. Oes modd iddi gymodi â'i gorffennol er mwyn trwsio'i phresennol?

 

Canllaw oed 14+

Cynhelir sgwrs ôl-sioe

 

Bydd gweithdy ysgrifennu gyda’r dramodydd (Ailsa Jenkins) rhwng 14:30-16:30.

Cost yn £5 am y gweithdy neu £10 yn cynnwys tocyn i’r cynhyrchiad.

Nifer cyfyngedig o lefydd ar gael – archebwch eich lle drwy’r Swyddfa Docynnau.

 

 

19:30 - Dydd Sadwrn, 2 Tachwedd Tocynnau