galeri


Olwyn Lliw

image

Tymor newydd o weithdai celf misol ar gyfer oedolion.

 

Dan ofal medrus y tiwtor/artist Jwls Williams - dyma gyfle i ddysgu a datblygu sgiliau newydd ac i arbrofi gyda deunyddiau a thechnegau amrywiol. Mae’r sesiynau yn ddelfrydol ar gyfer lefel dechreuwyr ond yn agored i unrhyw berson creadigol sy’n dymuno datblygu ei crefft.

 

Cynhelir y gweithdai yn fisol ar ddyddiau Iau rhwng 10:30–12:30. Dyma’r dyddiadau/themau am y tymor:

 

Medi 12: Persbectif

Hydref 9: Pasteli Sialc a pasteli olew

Tachwedd 14: Ffotogyfosodiad a Gludwaith

Rhagfyr 12: Darlunio arsylwadol

 

£10 y sesiwn.

 

Gweithdai yn addas i oed 16+

Mae cyfyngiad capasiti – archebwch eich lle yn gynnar

10:30 - Dydd Iau, 12 Rhagfyr Tocynnau