galeri


Horrible Histories: The Movie - Rotten Romans (PG) Dangosiad Hamddenol | Relaxed Screening

image

Dangosiad hamddenol sydd yn addas i blant/oedolion ag awtistiaeth (bydd ychydig o olau ymlaen yn ystod y dangosiad a lefel sain yn is nag arfer).

 

Addasiad ffilm o straeon hynod lwyddiannus Horrible Histories.

 

Mae Atti yn grwt Rhufeinig yn ei arddegau gyda thipyn o ben ond bach iawn o gyhyrau. Pan mae un o’i gynlluniau clyfar yn gwylltio’r Ymerawdwr Nero, caiff ei anfon i Brydain oer, difas lle mae’r brodorion yn ffaidd.

 

Dominic Brigstocke | DU | 2019 | 92m

 

Mi fydd y ffilm yn dechrau’n brydlon ar amser. Bydd y drysau yn agor 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. 

Bydd pris tocynnau yn codi £1.50 yr un ar ddiwrnod y dangosiad. Mae pris tocynnau yn cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn.

14:00 - Dydd Llun, 29 Gorffennaf Tocynnau


Trêl