galeri


Gods & Kings

image

“Ever since I can remember I have always been different… If I take the pill that they have placed in my hand, who will I become?”

 

Yn 23 oed, mae Paul yn cerdded i mewn i swyddfa seiciatrydd gan gredu ei fod yn naill ai'n Dduw neu'n Frenin. Mae'n gadael gyda diagnosis o Iselder Bipolar Manic, ac yn wynebu penderfyniad sy'n newid ei fywyd: Cymerwch y bilsen a byw, neu peidiwch â chymryd y bilsen a marw.

 

23 mlynedd yn ddiweddarach; Mae Gods & Kings yn tynnu ar brofiad go iawn Paul i gynhyrchu hanes gonest yn emosiynol, ac yn dywyll-dddoniol, o'r hyn yw byw bywyd a reolir gan salwch meddwl.

 

Drama gan: Paul Whitaker

Cynhyrchiad gan: Hide Productions

Perfformir gan: Robert Bowman

 

Canllaw oed: 16+

Cynhelir sgwrs ôl-sioe

19:30 - Dydd Mercher, 16 Hydref Tocynnau