galeri


Cainc

image

Dosbarth dawns i ddechreuwyr sydd dros 60 mlwydd oed.

Ymunwch hefo'n tiwtor dawns profiadol, Cai Tomos a dewch i ddarganfod ffyrdd newydd o symud eich corff.

Does dim angen unrhyw brofiad blaenorol i gael ymuno yn y sesiynau.

15:00 - Dydd Sul, 15 Mawrth Tocynnau

15:00 - Dydd Sul, 19 Ebrill Tocynnau