galeri


Bobl Bach a Mawr

image

Creadigrywdd, cerddoriaeth, dawns a dychymyg…

 

Sesiwn greadigol aml-gelfyddyd gyda’r dawnsiwr a’r therapydd celf Cai Tomos - cyfle i’r bobl bach a’r bobl mawr fwynhau awyrgylch greadigol ac ysgafn ar y cyd ar fore Sul.

 

Dewch i ddeffro’r dychymyg drwy symud y corff, agor y synhwyrau, a chysylltu â’n gilydd. Sail y sesiynau fydd canfod ffyrdd o weitho tuag at rhyddhad creadigol drwy ymestyn ac ymlacio’r corff a’r meddwl.

09:15 - Dydd Sul, 15 Mawrth Tocynnau

09:15 - Dydd Sul, 19 Ebrill Tocynnau