galeri


Estyneto

image

Ymunwch a ni am sesiynau cyson o ddawns / symud i gerddoriaeth sydd yn arbennig i unrhyw berson dros 60 mlwydd oed.

 

Caiff y sesiynau eu harwain gan ddawnswyr/coreograffwyr arbennig iawn – Cai Tomos ac Angharad Price Jones.

 

Yr oll sydd angen arnoch yw’r awydd am hwyl a chael trio rhywbeth newydd – dewch i roi cynnig arni.

 

Gyda diolch i Dawns i Bawb

13:30 - Dydd Sul, 8 Rhagfyr Tocynnau

13:30 - Dydd Sul, 22 Rhagfyr Tocynnau