galeri


Bryn Fon a'r Band

image

Ers tri degawd bellach, mae Bryn Fôn a'i fand wedi perfformio ar lwyfannau ledled Cymru a thu hwnt yn diddanu torfeydd yn eu cannoedd a’u miloedd. Mae’n gyfrifol leisio rhai o ganeuon mwyaf cofiadwy y sin roc Gymraeg sy’n amrywio’n faledi megis ‘Tri o’r gloch y bora’, caneuon pop fel ‘Abacys’ a rocars go iawn fel ‘Blws tŷ golchi’.

 

Dewch i fwynhau gwledd o gerddoriaeth yng nghwmni un o artistiaid mwyaf poblogaidd a llwyddianus Cymru.

Yn cefnogi - fydd y band Cam Gwag.

Steve Mŵg, Mered Morris, Bryan Griffiths a Rhodri Tomos yw aelodau Cam Gwag. Caneuon roc cyfarwydd gan rai o'r cerddorion wnaeth eu cyfansoddi a’u chwarae yn ôl yn y dechrau gyda bandiau fel Mŵg, Medelwr a Band Rhiannon Tomos. Mae Mered a Rhodri hefyd yn gyn-aelodau o Sobin a’r Smaeliaid.

 

Gig sefyll - canllaw oed: 16+

20:00 - Dydd Gwener, 4 Hydref Tocynnau