galeri


Paw Patrol: Mighty Pups [U]

image

Pan mae eu cynllun diweddaraf yn mynd ar chwal - mae Maer Humdinger a’i nai Harold drwy ddamwain yn cyfeirio seren wib i gyfeiriad Adventure Bay. Mae’r Patrôl Pawennau yn clirio’r traeth, ond pan mae’r seren wib yn glanio mae’n ymdrochi pawb a phopeth yn ei ynni euraidd, ac o ganlyniad mae gan bawb galluoedd arbennig. Mae Harold yn ceisio defnyddio’i bwerau newydd i fod yr unig reolwr yn Adventure Bay, ond unwaith eto mae’r cwˆn bach arwrol yn mynd ati i achub y dydd

 

Jason McKenzie, Damian Temporale | UDA | 2019 | 70m

Mi fydd y ffilm yn dechrau'n brydlon ar amser. Bydd y drysau yn agor 20 munud cyn amser dechrau'r ffilm.

Bydd pris tocynnau yn codi £1.50 yr un ar ddiwrnod y dangosiad. Mae pris tocynnau yn cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn. 

 

 

10:45 - Dydd Sadwrn, 29 Mehefin Tocynnau

10:45 - Dydd Sul, 30 Mehefin Tocynnau


Trêl