galeri


Paul Farley & Gillian Clarke : Places of Poetry

image

Darlleniadau barddoniaeth yng nghwmni Gillian Clarke a Paul Farley (cyfranwr rheolaidd ar Radio 4) dan nawdd y prosiect Places Of Poetry. Fel rhan o’r noson bydd Paul yn cyflwyno'r prosiect a bydd y ddau fardd yn ateb cwestiynau gan y gynulleidfa.

Cefndir : Mae Castell Caernarfon yn un o dri ar ddeg o sefydliadau treftadaeth yng Nghymru a Lloegr sy'n croesawu Places of Poetry yr haf hwn. Dros gyfnod o wythnos o Fehefin 24ain bydd Gillian Clarke yn gweithio gydag ysgolion lleol yn edrych ar farddoniaeth a ysbrydolwyd gan hanes y castell ac yn cymryd rhan mewn darlleniad yn Galeri. Bydd hefyd yn cael ei chomisiynu i ysgrifennu cerdd yn seiliedig ar yr ardal leol.

Ysbrydolwyd Places of Poetry, gan gerdd o'r 17eg ganrif The Poly-Olbion gan Michael Drayton, sy’n dathlu hanes, chwedloniaeth a daearyddiaeth Cymru a Lloegr mewn 15 000 o linellau ac fe’i arweinir y prosiect gan Brifysgolion Exeter a Lancaster mewn partneriaeth gyda’r Arolwg Ordnans, y Gymdeithas Farddoniaeth a'r Diwrnod Barddoniaeth Cenedlaethol. Fe ddarluniodd William Hole, y cartograffydd gwreiddiol, y gerdd gyda map yn cynnwys rhai darluniau rhyfeddol.

Mae'r Arolwg Ordnans wedi creu map digidol unigryw o Gymru a Lloegr. Bydd data yr AO yn cael ei osod dros y map, ar lwyfan sy'n galluogi defnyddwyr i lithro rhwng y ddau a chwyddo i mewn i lefel uchel o fanylder. Gwahoddir ysgrifenwyr i binio cerddi ar safleoedd sydd wedi ysbrydoli eu hysgrifennu. Y nod yw i gael pobl i feddwl ac i ysgrifennu am le a hunaniaeth a phinio'r gerdd ar y map – boed hynny eu stryd, eu tref neu rywle sy'n arbennig iddyn nhw. Bydd pecynnau cymorth ar gael i'w lawrlwytho i helpu'r broses ysgrifennu i unigolion, ysgolion a sefydliadau eraill sydd â diddordeb.

Dim ond oherwydd cyllid gan yr AHRC, Cyngor y Celfyddydau, Lloegr a Chronfa Dreftadaeth y Loteri y Loteri Genedlaethol a chefnogaeth mewn da gan ein partneriaid treftadaeth y bu'r prosiect hwn yn bosibl.

19:30 - Dydd Iau, 27 Mehefin Tocynnau