galeri


Bobl Bach a Mawr

image

Creadigrwydd, cerddoriaeth, dawns a dychymyg

 

Sesiwn greadigol aml-gelfyddyd gyda’r dawnsiwr a’r therapydd celf Cai Tomos.

 

Cyfle i’r bobl bach a’r bobl mawr fwynhau awyrgylch greadigol ac ysgafn ar y cyd ar fore Sul.

 

Dewch i ddeffro’r dychymyg drwy symud y corff, agor y synhwyrau, a chysylltu â’n gilydd.  Sail y sesiynau fydd canfod ffyrdd o weitho tuag at rhyddhad creadigol drwy ymestyn ac ymlacio’r corff a’r meddwl.

 

Croeso i rieni, teidiau, neiniau, yncls, antis neu warchodwyr.  Gwisgwch ddillad cyffyrddus!

09:00 - Dydd Sul, 9 Mehefin Tocynnau