galeri


Dangosiad Hamddenol | Relaxed Screening (PG)

image

Dangosiad hamddenol sydd yn addas i blant/oedolion ag awtistiaeth (bydd ychydig o olau ymlaen yn ystod y dangosiad a lefel sain yn is nag arfer).

 

MISSING LINK (PG)

 

Wedi blino ar fyw bywyd unig, mae Mr Link, sy’n 8 troedfedd ac yn ffwr o’i gorun i’w sawdl, yn recriwtio’r fforiwr dewr Sir Lionel Frost i’w arwain ar siwrnai i ddarganfod ei berthnasau coll yn nyffryn chwedlonol Shangri-La.

 

Ynghyd â’r fforiwr Adelina Fortnight, mae’r triawd yn wynebu hen ddigon o beryglon wrth iddynt deithio i bellterau’r byd.

 

Trwy’r cwbl, maen nhw’n dysgu y gallwn ddarganfod teulu yn y mannau mwyaf anghyffredin.

 

Chris Butler | 2019 | UDA | 94m

 

Mi fydd y ffilm yn dechrau’n brydlon ar amser. Bydd y drysau yn agor 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. 

Bydd pris tocynnau yn codi £1.50 yr un ar ddiwrnod y dangosiad. Mae pris tocynnau yn cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn.

 

 

 

11:00 - Dydd Iau, 25 Ebrill Tocynnau


Trêl