galeri


Clwb Celf Haf: Y Gofod | Space

image

Mae’r Clwb Celf Haf nol gyda sesiynau celf i blant 5 – 11 mlwydd oed pob bore Mawrth a Mercher yn ystod gwyliau’r ysgol.

 

Ein cydlynydd celf a chrefft, Rebecca Hardy-Griffith sydd yn arwain y sesiynau ar y dyddiadau/themau isod:

23.07.19 - 24.07.19           Lliw

30.07.19 - 31.07.19           Portreadau

06.08.19 - 07.08.19           Comig

13.08.19 - 14.08.19           Bauhaus

20.08.19 - 21.8.19             Gwledd

27.08.19 - 28.08.19           Y gofod

 

£6 y sesiwn. Awgrymwn eich bod yn archebu tocynnau ymlaen llaw oherwydd y galw.

Cynhelir y gweithdai yn ddwy-ieithog.

 

Gyda diolch arbennig i Gwyn a Mary Owen.

10:30 - Dydd Mawrth, 27 Awst Tocynnau

10:30 - Dydd Mercher, 28 Awst Tocynnau