galeri


Steddfod Cerdd Dafod yn y Doc

image

Croeso i bawb i fwynhau pinacl blwyddyn o wersi cynganeddu I ddosbarthiadau brwd Galeri mewn Eisteddfod arbennig i’w chynnal ar ffurf cabaret yn y theatr.

 

Bydd meuryn eleni, y prifardd Meirion McIntyre Huws wedi gosod tasgau i’r timau a bydd y cystadlu yn frwd ond yn gyfeillgar wrth gwrs!

 

Canllaw oed: 12+

 

Gyda diolch i Lenyddiaeth Cymru ac i  Ganolfan Ehangu Mynediad (Prifysgol Bangor)

19:30 - Dydd Mawrth, 2 Gorffennaf Tocynnau