galeri


Clwb Celf Hanner Tymor

image

Sesiwn celf i blant 5-11 oed dan ofal cydlynydd celf a chrefft Galeri, Rebecca Hardy-Griffith ar y thema ‘morlun’.

 

Bydd y plant yn defnyddio pensiliau, pasteli olew a paent i arbrofi gyda technegau paentio i greu morlun.

 

Cynhelir y gweithdy yn ddwy-ieithog.

Gyda diolch i Gwyn a Mary Owen

10:30 - Dydd Mawrth, 28 Mai Tocynnau