galeri


Blasu Crefft - Gweithdy Ffeltio Gwlyb gydag Gwen Owen / Wet Felting Workshop with Gwen Owen

image

Gweithdy fel rhan o gyfres ‘Blasu Crefft’ - sesiynau blasu/gweithdai gyda’r nos yng nghwmni artistiaid profiadol. Cynhelir y sesiynau ar nosweithiau Mawrth achlysurol rhwng 18:30 – 20:30.

Gweithdy ffeltio gwlyb gyda Gwen Owen:

Ymunwch â’r artist Gwen Owen, artist sydd yn gweithio gyda ffelt, gwlan a phaent fydd yn dangos

sut i greu ffelt gan ddefnyddio gwlan, sebon a dŵr – a chreu darlun i gadw.

Cynhelir y gweithdy yn ddwy-ieithog. Darperir yr holl offer/deunyddiau.

Canllaw oed: 16+

 

Dyma raglen Blasu Crefft ar gyfer y tymor:

07.05.19 > Gweithdy Argraffu Monoteip (Linda Davies)

21.05.19 > Gweithdy Tecstiliau Creadigol (Anna Pritchard)

04.06.19 > Gweithdy Broets (Beca Fflur)

18.06.19 > Gweithdy Clai Coch Priddwaith (Jane Williams)

02.07.19 > Gweithdy Ffeltio Gwlyb (Gwen Owen)

 

£25 y sesiwn neu’r 5 gweithdy am £110!

18:30 - Dydd Mawrth, 2 Gorffennaf Tocynnau