galeri


Blasu Crefft - Gweithdy Gemwaith Polymer gyda Beca Fflur / Polymer Jewellery Workshop with Beca Fflur

image

Gweithdy fel rhan o gyfres ‘Blasu Crefft’ - sesiynau blasu/gweithdai gyda’r nos yng nghwmni artistiaid profiadol. Cynhelir y sesiynau ar nosweithiau Mawrth achlysurol rhwng 18:30 – 20:30.

Gweithdy Broets gyda Beca Fflur:

Mae Beca Fflur yn gemydd sydd yn gweithio gyda arian a ‘jesmonite’ i greu gemwaith cyfoes unigryw. Dewch i arbrofi hefo jesmonite a chael cyfle i greu broets neu fwclis gan arbrofi gyda mowldiau a lliwiau amrywiol.

Cynhelir y gweithdy yn ddwy-ieithog. Darperir yr holl offer/deunyddiau.

Canllaw oed: 16+

 

Dyma raglen Blasu Crefft ar gyfer y tymor:

07.05.19 > Gweithdy Argraffu Monoteip (Linda Davies)

21.05.19 > Gweithdy Tecstiliau Creadigol (Anna Pritchard)

04.06.19 > Gweithdy Broets (Beca Fflur)

18.06.19 > Gweithdy Clai Coch Priddwaith (Jane Williams)

02.07.19 > Gweithdy Ffeltio Gwlyb (Gwen Owen)

 

£25 y sesiwn neu’r 5 gweithdy am £110!

18:30 - Dydd Mawrth, 4 Mehefin Tocynnau