galeri


Blasu Crefft - Gweithdy Tecstiliau Creadigol gydag Anna Pritchard / Creative textiles workshop with Anna Pritchard

image

Gweithdy fel rhan o gyfres ‘Blasu Crefft’ - sesiynau blasu/gweithdai gyda’r nos yng nghwmni artistiaid profiadol. Cynhelir y sesiynau ar nosweithiau Mawrth achlysurol rhwng 18:30 – 20:30.

Gweithdy tecstiliau creadigol gyda Anna Pritchard:

Ymunwch â’r artist Anna Pritchard sydd yn gweithio yn bennaf gyda phaent a tecstiliau.

Yn ystod y sesiwn – bydd Anna yn eich arwain i archwilio cyfyniadau a chyfrannau lliw i drosglwyddo i ddyluniadau tecstiliau.

Cynhelir y gweithdy yn ddwy-ieithog. Darperir yr holl offer/deunyddiau.

Canllaw oed: 16+

 

Dyma raglen Blasu Crefft ar gyfer y tymor:

07.05.19 > Gweithdy Argraffu Monoteip (Linda Davies)

21.05.19 > Gweithdy Tecstiliau Creadigol (Anna Pritchard)

04.06.19 > Gweithdy Broets (Beca Fflur)

18.06.19 > Gweithdy Clai Coch Priddwaith (Jane Williams)

02.07.19 > Gweithdy Ffeltio Gwlyb (Gwen Owen)

 

£25 y sesiwn neu’r 5 gweithdy am £110!

18:30 - Dydd Mawrth, 21 Mai Tocynnau