galeri


Blasu Crefft - Gweithdy Argraffu Monoteip gydag Linda Davies / Monotype Printing Workshop with Linda Davies

image

Gweithdy fel rhan o gyfres ‘Blasu Crefft’ - sesiynau blasu/gweithdai gyda’r nos yng nghwmni artistiaid profiadol. Cynhelir y sesiynau ar nosweithiau Mawrth achlysurol rhwng 18:30 – 20:30.

Gweithdy argraffu monoteip gyda Linda Davies:

Mae monoteip yn gyflwyniad gwych i’r broses argraffu – a gellir hefyd ei ddefnyddio i fathau eraill o brintiau a gwaith celf i ychwanegu gwead, tôn a dyfnder. Yn y sesiwn yma, cewch gyfle i ddefnyddio

wasg ysgythriad a derbyn cyngor hefyd ar sut i greu’r printiau hyn gartref heb wasg.

Cynhelir y gweithdy yn Saesneg. Darperir yr holl offer/deunyddiau.

Canllaw oed: 16+

 

Dyma raglen Blasu Crefft ar gyfer y tymor:

07.05.19 > Gweithdy Argraffu Monoteip (Linda Davies)

21.05.19 > Gweithdy Tecstiliau Creadigol (Anna Pritchard)

04.06.19 > Gweithdy Broets (Beca Fflur)

18.06.19 > Gweithdy Clai Coch Priddwaith (Jane Williams)

02.07.19 > Gweithdy Ffeltio Gwlyb (Gwen Owen)

 

£25 y sesiwn neu’r 5 gweithdy am £110!

18:30 - Dydd Mawrth, 7 Mai Tocynnau