galeri


Shazam! [12A]

image

Yn fachgen call 14 mlwydd oed, mae Billy Batson yn symud i gartref maeth arall – ond tra yno, mae’n cael ei ddewis i fod yn archarwr - gall drawsffurfio drwy weiddi’r gair hyd “Shazam!”

 

Mae’n rhaid i Billy a’i frawd maeth newydd, Freddy Freeman, ddysgu beth yw nerthoedd newydd Billy a phenderfynu sut i’w defnyddio mewn pryd i atal y dihiryn Dr Thaddeus Sivana…

 

David F. Sandberg | 2019 | UDA | 132m

Mi fydd y ffilm yn dechrau’n brydlon ar amser. Bydd y drysau yn agor 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. 

Bydd pris tocynnau yn codi £1.50 yr un ar ddiwrnod y dangosiad. Mae pris tocynnau yn cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn.

 

17:00 - Dydd Mercher, 24 Ebrill Tocynnau

20:00 - Dydd Mercher, 24 Ebrill Tocynnau

17:00 - Dydd Iau, 25 Ebrill Tocynnau

20:00 - Dydd Iau, 25 Ebrill Tocynnau


Trêl